Onze Huisregels

1. Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
2. Consumptie verplicht
3. Passende kleding verplicht. Kleding als voetbalshirts, trainingspakken, joggingbroeken, sportschoenen en kleding met groepskenmerkende teksten zijn niet toegestaan.
4. Geen toegang:
     • Aan personen in het bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen Lapart is drugsgebruik ten strengste verboden.
     • Aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
     • Aan personen in kennelijke staat van dronkenschap.
     • Aan personen die in welke vorm dan ook overlast in de omgeving veroorzaken.
     • Aan personen die in welke vorm dan ook agressie of overlast met zich mee brengen.
5. Verboden goederen te verhandelen in of in de buurt van Lapart, wat bij de wet niet is toegestaan.
6. Ter bescherming van uw en andermans veiligheid kunnen tassen en kleding worden gefouilleerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker word verleend, kan de toegang tot Lapart worden ontzegd.
7. Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer/vrouw is hieromtrent bindend.
8. Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk, aanstootgevend of seksistisch gedrag vertoont, kan hij of zij verwijderd worden. De beslissing van de gastheer/vrouw is hieromtrent bindend.
9. Bedreiging, mishandeling, intimidatie, seksisme en andere vormen van agressie zijn verboden.
10. Bij constatering van wangedrag, openbare geweldpleging en het overtreden van de huisregels van Lapart kan u worden verwijderd en wordt waar nodig de politie ingeschakeld.
11. Het is verboden om na 0:50 uur drank mee naar buiten te nemen, zowel in glas als in plastic.
12. Bij ruzie, onenigheid of andere sfeer bedervende situaties is men verplicht een gastheer/vrouw in te schakelen.
13. Het toilet dient per persoon bezocht te worden. Met twee of meer mensen het toilet tegelijk te bezoeken is verboden.
14. Uitzonderingen op het huisregelement kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met de directie.
15. In Lapart wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.